For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.
Zapri

Moj račun

Zapri

Košarica

Vaša košarica je trenutno prazna.

Pogoji zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s Pravili varstva osebnih podatkov, je podjetje P-OPTIKA, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.

 

Podatki o upravljavcu:

P-OPTIKA, trgovina in storitve, d.o.o.

Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto

Matična številka: 3911250000

Davčna številka: SI 72546204

E-naslov: optika.poljsak@gmail.com

Telefon: +386 7 337 74 44

 

Varstvo osebnih podatkov

Osebne podatke uporabljamo izključno za navedene namene in jih skrbno varujemo v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 (GDPR) in Zakon o varovanju osebnih podatkov – ZVOP-1), pravili o varstvu osebnih podatkov in internimi akti podjetja.

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v P-OPTIKA, trgovina in storitve, d.o.o., je Črt Kolenc, dosegljiva na e-naslovu optika.poljsak@gmail.com.

 

Posredovanje osebnih podatkov

Zbranih osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam ali v tretje države.

 

Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

Zbiramo in obdelujemo osebne podatke na podlagi privolitve posameznikov ali na podlagi sklenjene pogodbe za storitve.

Kontaktni obrazec: ime, priimek, e-naslov, IP;

Prijava za delo: ime, priimek, e-naslov, telefon, prevoz, vrsta dela, regija dela, delovne izkušnje, življenjepis, slike, IP.

 

Obdelava na podlagi pogodbe

Zbiramo in obdelujemo osebne podatke posameznikov na podlagi sklenjene pogodbe za dobavo storitev, kakor to opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja.

Osebni podatki, zbrani na tej podlagi, so potrebni za izvršitev pogodbene obveznosti o dobavi storitev ali o izvršitvi naročene storitve v okviru potrjene ponudbe.

Za ta namen od posameznika zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke: ime, priimek, telefon, e-naslov, podatki podjetja.

 

Varstvo osebnih podatkov

Za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvajamo vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi sami na podlagi internih aktov, bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev, tako, da se:

varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
varuje programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.

 

Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, dokler obstaja namen oziroma do preklica dane privolitve posameznika.

Osebni podatki posameznika, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe, se lahko obdelujejo in hranijo še 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja področje davka na dodano vrednost.

 

Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov P-OPTIKA, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto ali preko elektronske pošte optika.poljsak@gmail.com. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

 

Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bomo nemudoma izvedli vse notranje in zunanje ukrepe za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bomo o tem obvestili, prav tako bo s tem seznanjen pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

Z vami od leta 1989

Kvaliteten servis

Prijazni svetovalci

Varen nakup

Brezplačna dostava (SLO)